Oogmeting

Wanneer u het vermoeden heeft dat uw gezichtsvermogen minder is geworden komt u bij ons terecht voor een uitgebreide oogmeting die wordt gedaan door een gediplomeerd opticiën/contactlensspecialist.

Allereerst doen wij een oogonderzoek met de nieuwste meetapparatuur. Wij meten dan de oogsterkte, de oogdruk en doen ook een droge ogen analyse. Het meten van de oogdruk is van groot belang om één van de oorzaken van glaucoom te voorkomen.

Daarna inventariseren wij uw klachten en vragen u over de gezondheid van uw ogen. Dan meten wij met de nieuwste apparatuur uw oogsterkte. Hierbij doen wij ook onderzoek naar de samenwerking van de ogen. Wanneer daar problemen mee zijn dan doen wij een uitgebreid fixatie disparatie onderzoek.

Fixatie disparatie is een probleem in de samenwerking van de ogen, wat gevolgen kan hebben voor het functioneren in ons dagelijks leven.
Klachten die voor kunnen komen bij fixatie disparatie zijn:

- Verkrampte spieren nek/schouders
- Neiging tot dubbelzien
- Moeilijk afstanden kunnen inschatten
- Lichtgevoelig zijn
- Beeld is onrustig of vervaagt; beelden schuiven in elkaar of ze dansen
- Moeilijkheden met het lezen en het leren
- Niet lang kunnen lezen
- Fixatie problemen
- Algehele vermoeidheid aan het eind van de dag.

Met de juiste testen wordt er bepaald of er echt sprake is van fixatie disparatie en of dit gecorrigeerd moet worden met een bril of prismabril. 

Droge Ogen

Wanneer er uit de droge ogen-analyse komt dat u droge ogen heeft doen wij nog een onderzoek naar de hoeveelheid en kwaliteit van de traanfilm.
Droge ogen kunnen klachten geven als hoofdpijn, branderige ogen, roodheid en wazig zien. Wij kunnen u dan na het onderzoek een passend advies geven.

Bij een te lage gezichtsscherpte of vermoedens dat er iets anders aan de hand kan zijn, sturen wij u via de huisarts door naar de oogarts. Wij hebben een goed contact met het van Weel Bethesda ziekenhuis.